Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Summer SLAM

Effective Tuesday, July 16, all Summer SLAM classes and programs will be moved from Olson Middle School to Jefferson High School for the remainder of the summer schedule. For those who are registered, Extended Care will also be moved to Jefferson.

Jefferson is located two blocks east of Olson at 4001 W. 102nd St. Please enter through Door #1, the school’s main entrance.

You are here

Iskuulka Dhaxe: 6-8 Isdiiwangalinta

1. Laxiir iskuulka aad doonaysid in aad cunugada geysatid, waxadna balan ka qabsata xafiiska la shaqeeya waladinta si aad ula kulantid lataliyaha.

2. Marka aad isku diyarinayso balantada, fadlan waxaad sii diyarsata waxyabahan:
  • Warqada dhalashada
  • IEP (Waxbarashad gaarka ah)
  • Tixraaca talalka
  • Aqoonsiga daganashaha guriga, sida warqada aad guriga ku kiraysatay ama aad ku gadatay hadii aad leedahay ama billka korantada
3. Balantada tak oo la kulan shaqalaha iskuulka dhaxe ee aad dooratay si ay kaaga caawiyan inta ka dhiman is qorida.
 

Waad ku mahadsantahay sida aad u dooratay iskuuladka Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter