Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Iskuulka Hoose: 1-5 Isdiiwan galinta

1. Waxaad wacda xaafadada iskuulka ku yaalo oo ka suubso balan si aad ula kulanto shaqalaha iskuulkas si ay kaaga cawiyan diwan galinta cunugada. Telefonada iyo ciwankodaba waxad ka heli karta halkan School Profiles 
 
2. Waxyabahan waxay u baahan yihiin in la sii buxiyo intusan iskuulka bilawan. Fadlan laxiriir iskuulka kana codso noqal/copy foomka aad u maleynayso in aad u bahan tahay:
  • Foomka isdiiwan galinta
  • Warqada talalka cadanayso
  • Wax cadenaya in aad dagan tahay halka aad dagantahay sida warqada daganashaha
  • Magaca iyo ciwanka iskuulka hore hadi u yahay mid laheli karo, Waxan  waydisanayna tixraca waxbarashadisa iyo caafimadka cunuga
  • Wax cadenaya dhalashada cunuga iyo magaca taas waxa u bahan kindergarten iyo ilmaha wadanka ku cusub
  • Hadii uu jiro warqad cadaynaysa in uu qadan jiray cunuga cuntada lacag la’aanta ah ama mida la qiimo jabiyey
3. Balanta tak si aad ula kulanto shaqalaha iskuulka aad doratay ayna kaaga waciyan isqorida inta kaaga dhiman.
 

Isdiiwan galinta xiliga kuleelaha/summer

Hadii aad donaysid in aad heshid warbixin ku sabsan sida aad u diwan galin la’hayd cunugada sida kindergartenka ila iyo fasalka 5nad, fadlan la xiriir Brenda Wibbens Xarunta Shaqalaha Waxbarashada 952-681-6478 or bwibbens@isd271.org
 

Waad ku mahadsantahay sida aad u dooratay iskuuladka Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter

district Events