Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Xafiiska Sinanta Waxbarashada

Ujeedada Xafiiska Waxbarashada Xaquuqda waa in la hormariyo is dhaxgalka dhaqamada kala duwan si kor loogu qaado ardayda in ay heersare gaaran la lana siiyo tababar shaqalaha iyo waalidkaba u kordhiyan is dhaxgal iyo isfahanka wajiyada iyo dhaqamada kala duwan ee ah bulshada dhigata iskuuladka Bloomington.
 

Waxaan aaminsanahay...

  • Ruuxwalba in uu asalkiisa uu yahay wax qiimo badan.
  • Ruuxwalba wuxuu leeyahay xuquuq loona dhaqmo xushmad iyo xigmad.
  • Dhaman shaqalaha, ardayda iyo walidiinta waxay xaq u leeyihin in loo la dhaqmo cadaalad.
  • Qof walbana wuxuu mas’uul ka yahay wuxuu gaysto.
  • Nabad galinta deeganka waxay muhiim u tahay jiritanka dhaman bulshada.
  • Soodhawaynta deeganka waxay horumat u tahay dhaman wadanimada .
  • Hor marinta rabitankada waxay hor kacda wax qabad wanagsa.
  • Kala duwanta waxay wanajisa bulshada.
  • Qosaska waxay muhiim u yihiin waxbarashada caruurtoda. Xigmad iyo daacad waa muhiim. 

Meeshad kala xiriiri karto

Office of Educational Equity
Educational Services Center
1350 West 106th Street
Bloomington, MN 55431-4126

Phone: 952-681-6420
Fax: 952-681-6411
Language Assistance Line: 952-681-6412

Program Secretary:
Kimsure Proeung
Phone: 952-681-6420
Kproeung@isd271.org

Director of the Office of
Educational Equity
Dinna Wade-Ardley
Phone: 952-681-6417
Fax: 952-681-6411
Dwade@isd271.org 
Link to Peachjar Newsletter

district Events