Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Talalka

Talalka Loobahanyahay

Si uu ardayga u aado iskuul waa in aan aragna in ay haystan Gobalka Minnesota talalada laga rabo Minnesota State Immunization Requirements. Nuqul/Copy cunuga talaladiisa waa in iskuulka haysta immunization record (Spanish Version)
 
Ardayda waa loo ogalyahay in ayadoo sharciyeysan caafimad ahan ama waxyabo ay aminsanyihin darted ay isaga dhafan talalka, lakin waa in ay sharciyeysnata.
Ardayda waa inay keenan wax cadaynayo in ay u sharciyeysantahay.
 

Balan Talal

Waalidinta waxa lagu dhiiri galina in ay dhaqtarkooda balan oga qabtan caruunta si ay u talalan. Qoosaska aanan haysan dhaqtar waxaad aadi kartin meelahan soo socda:
  • Bloomington Public Health Waxay bixiyan talalo qiimahoda jaban yahay. Tariqaha iyo waqtiga ay diyar u yihiin inay bixiyan  saad u ogato wac 952-563-8900.
  • MinuteClinics Wuxuu ku yaala Taretka iyo Cub Foodka.
  • The Neighborhood Health Care Network waxay bixiyan macluumad ku saabsan caafimad iyo dhaqtarka ilkaha oo jaban. Waxay kaloo bixiyan macluumad ku sabsan karaka caafimadka meeshad ka heli karto. Soo wac 651-489-2273 (CARE).
  • Walidinta waxay kaloo la xiriiri karan iskuulka ay ciyalka aadan qeebta caafimadka oo ay waydisan karan aqbaro kale.
Link to Peachjar Newsletter

district Events