Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Caafimadka

Waaxda Caafimadka ee Iskuuladka Bloomington waxay aad iskugu taxgaliyan in ilaliyan caafimadka bulshada dhigata iskuuladka Bloomington iyo inay bixiyan maclumad ku saabsan caafimadka.
 
Iskuul walba waxay leeyihi xafiisyo ay joogan shaqaalo qaybta Waxda Caafimadka kuwas oo kor u qaadaya caafimadka ardayda, qoosaska, shaqalaha iyo bulshada.
 

Waxyabaha ay bixiyan 

Iskuul walba Waxda Caafimadka waxay bixiyan waxyabahan soo socda iyadoo loo dib raacaya ila linta Caafimadka ee ardayda Bloomington:
 
  • Oganshaha Talalka ardayda
  • Ilalinta caafimadka ardayda jirooyinka qaba
  • Haday wax dag dag ah/emergence ay dhacan shaqalah waxay haystan wax ka cawiya.
  • Oganshaha dawadooda
  • La socodka tixraaca caafimadka ardayda
  • Hirgalinta barnamijyada baritanka
  • Ka hortaga cudurada la isku daarto

Laxiriir

Phone: 952-681-6505
Fax: 952-681-6519
 

Eileen Kern, RN, LSN, MSN/Ed

Horjooga Xarunta Dagmada caafimadka
Phone: 952-681-6518
Email: ekern@isd271.org
Link to Peachjar Newsletter

district Events