Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Warqada lagu dalbado cuntada iskuuladka

Cuntada lacag la’aanta ah ama qiimaheda la jabiyey

Ardayda xaqa u leh cuntada lacag la’aanta ah ama qiimaheda la jabiyey waxay helayan number loogu talagelay. Cuntada la jabiyey qadada waa .40, qurucdana waa lacag la’aan. Hadad moodaysid in aad u qalanto ama aad xaq u leedahay dalbo oo hoos ka buuxso warqada dalabka. Fadlan soo dir warqada oo aad buuxisay saxiixdayna.
 
Iskuuladka Bloomington waxay ku faraxsan yihiin in ay kuu hayan dalabka warqada cuntada lacag la’aanta ama qiimahada la jabiyey oo online ah. Dalabkan waa wax la’isku hubo. Taabso linkiga hoos ku taal kana buuxso halkas warqada dalabka.

Link to Peachjar Newsletter

district Events